Fun Thai Trivia

23316829_1377351785702704_5316309508634995883_n

คบกันใหม่ๆ
[kób gan mài mài]
When we just started dating

ผ่านไปหลายปี
[phàan pai lǎai pii]
Several years later


[Grammar corner]

ใหม่ๆ [mài mài] is an adverb used after a verb to describe an action that has just happened. Take a look at these examples below;

1. พิซซ่าอร่อยแค่ตอนอบเสร็จใหม่ๆ
[pizza aròi kâe dtawn òb sèt mài mài]
Pizzas only taste good when freshly baked.…

Continue reading Now & Then

thailand_texture
 

วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติของไทย
[wan tîi hâa tanwaakom pen wan châat kǎwng Thai]
December 5th is Thailand National Day.

วันชาติของประเทศคุณตรงกับวันที่เท่าไหร่
[wan châat kǎwng prathêet khun trong gàp wan tîi tâo rài]
When is national day celebrated in your country?

Trivia: Did you know the difference between ประเทศไทย [prathêet Thai] and เมืองไทย [meuang Thai]?…

Continue reading Thai National Day

23316673_1376480019123214_6281944800806739237_n

นอนหลับบนรถเมล์
[nawn làp bon rótmay]
Sleeping on the bus

ที่คิดไว้
[tîi kíd wái]
What I pictured

ความเป็นจริง
[kwaam pen jing]
Reality


[ Grammar corner – – – * ]

The word “ที่” [tîi] when functioning as a relative pronoun is used like the word “that” in English. However, in some cases, the noun that it follows can be omitted.…

Continue reading Sleeping on the Bus

22279629_1927818937232938_695038949069022509_nคนอื่น [kon èun] Other people
กู [guu] Me

Grammar corner – – *

Did you know that the word “อื่น” [èun] meaning “another” or “other” is usually used in this structure -> “noun + classifier + “อื่น” [èun],” but the classifier can be omitted when it’s the same as the noun?…

Continue reading Other People VS Me

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.…

Continue reading Loy Grathong Festival

Did you know? Apart from “face,” “front,” “page” and “next,” the word “หน้า” [nâa] can also mean “season”? It’s an informal term for the word “ฤดู” [réuduu]. Let’s take a look at the example sentences using the word “หน้า” [nâa] with all five different meanings below.

Examples:

ดูให้หน่อย มีอะไรติดหน้ารึเปล่า
[duu hâi nòi, mii arai tìd nâa réu plào]
Can you check if there’s something on my face?…

Continue reading The Meanings of หน้า [nâa]

22228316_1927826903898808_2654162177997141679_n

ตอนไม่มีอะไรทำ
[dtawn mâi mii arai tam]
When I don’t have anything to do.

ตอนมีอะไรมากมายต้องทำ
[dtawn mii arai mâak maai dtâwng tam]
When I have lots of things to do.

[ – – Grammar Corner – – ]

“อะไร” [arai] doesn’t always mean “what.” Like in the example above, “อะไร” [arai] can sometimes mean “something,” “anything,” “nothing” or simply “thing.” Let’s take a look at other examples where “อะไร” [arai] is not used as a question word.…

Continue reading Anything, Something, Nothing

ทายสิคะว่า ราชากับราชินีแห่งผลไม้ไทยคือผลไม้อะไร
[taai sì ká wâa raachaa gàp raachinii hàeng pǒnlamáai Thai keu pǒnlamáai arai]
Guess what fruits are the King and the Queen of Thai fruits?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย
[chaloěi]
The answer is…

ราชาแห่งผลไม้ไทย คือ ทุเรียน
[raachaa hàeng pǒnlamáai Thai keu túrian]
The King of Thai fruits is durian!…

Continue reading The King & The Queen of Thai Fruits

10312610_588298414601534_7962509927981821908_n

 

เคยเห็นแล้วหรือยังคะ หุ่นแมคโดนัลด์ยืนไหว้
[koei hěn léaw rěu yang ká, hùn McDonald’s yeun wâai]
Have you seen a McDonald’s mannequin doing the Thai “wai” yet?

แล้วคุณรู้ไหมคะว่าแมคโดนัลด์ที่เมืองไทยมีเมนูข้าวกะเพราด้วย
[léaw kun rúu mǎi ká wâa McDonald’s tîi meuang tai mii menu kâao gàprao dûai]
And did you know that Thai McDonald’s serve kaprao?

Continue reading Thai McDonald’s

1527071_595074013923974_8462475470539005403_n


จะจบ ป.4 หรือปริญญาโท
[jà jòb paw sìi rěu pàrinyaa to]
Whether it’s a fourth-grade dropout or a Master’s graduate,

พอถึงเวลาโมโห ก็โง่พอๆ กัน]
[paw těung welaa mohǒ gaw ngô paw gaw gan]
both are equally foolish when angry.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Grammar (^ – ^)/*

(ไม่ว่า)จะ … ก็ …
(mâi wâa jà … gâw …)
Whether it is ..…

Continue reading When angry…

1017354_543672932397416_53472916_n

อ่านออกไหมคะว่าเขียนว่าอะไ
[àan àwk mái ká wâa kǐan wâa arai]
Can you figure out what is written?

 

 

 

 

เฉลย [cha lěoi] the answer is:

คนไลค์มีเยอะแล้ว อยากมีคนรัก
[kon like mii yér léaw, yàak mii kon rák]
I have enough people “liking” (my status). I want someone who loves me.…

Continue reading What Does It Say?

5787_428802663884444_2117535339_n

If this café’s name was to be translated into Thai, it would be…
“นั่งลงแล้วหุบปาก” (nâng long léaw hùp pàak)

Let’s take a look at what each word means.

นั่งลง (nâng-long) : to sit down
แล้ว (léaw) : and then
หุบปาก (hùp-pàak) : to shut up

*“หุบปาก” (hùp-pàak) is considered quite an offensive expression.…

Continue reading Sit Down & Shut Up

942131_434103046687739_1632566176_n
เวลาที่เราแอบชอบใครในเฟสฯ
[welaa tîi rao àp châwp krai nai Face]
When we secretly like someone on Facebook,

เรามักไม่กล้าโพสต์บอกให้เขารู้หรอก
[rao mák mâi glâa post bàwk hâi káo rûu ràwk]
we usually wouldn’t have the courage to post anything to reveal our feelings to that person.

แต่เราจะตามกดไลค์แทน ไลค์แม่งทุกอย่างที่เขาโพสต์
[tâe rao jà dtaam gòt like tan, like mâng túk yàang tîi káo post]
Instead, we’d “like” every god damn thing that that person posts

ยกเว้นรูปคู่กับแฟน
[yókwén rûup kûu gàp fan]
except the photos of them with their partner..…

Continue reading Everything but…

45797_453725598058817_726191066_n

อกหักคือประสบการณ์ ขึ้นคานคือชะตากรรม
[òk hàk keu prasòpkaan, keûnkaan keu chataagam]
Heartbreak is an experience. Staying single forever is fate.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ขึ้นคาน [keûn kaan] / แต่งงาน [tàeng ngaan] / อยู่เป็นโสด [yùu pen sòde]

Have you ever heard of the word “ขึ้นคาน” [keûn kaan] and wondered what it meant?…

Continue reading Staying Single Forever