Fun Thai Trivia

จงเดาว่าใครที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนเมื่อคืน
[jong dao wâa khrai tîi tam hâi túk kon mâi dâai nawn mêua keun]
Guess who it is that kept everyone up last night.

[ Vocabulary – – – – – *]
จง [jong] + verb : formal imperative form (used in written language)
เดา(ว่า) [dao (wâa)] : to guess
ทุกคน  [túk kon] : everyone
เมื่อคืน  [mêua keun] : last night

[ Grammar – – – – – *]

1.) ทำให้ [tam hâi] + someone + adj.…

Continue reading Who Kept Everyone up Last Night


ข้อสอบ O-Net พ.ศ. 2557
[kâw sàwp O-Net paw sǎw sǎwng hâa hâa jèt]
Entrance Examination 2014.

ข้อไหนเจ็บปวดหัวใจที่สุด
[kâw nǎi jèb pùad hǔa jai tîi sùd]
Which one of the following hurts the most?

1. ฉันรักผัวเขา [chán rák pǔa káo]
I love her husband.

2. ผัวเขารักฉัน [pǔa káo rák chán]
Her husband loves me.…

Continue reading What Hurts Most?

ที่สุดแห่งความเสียดายคือ ตายไปแล้ว ใช้เงินไม่หมด
[tîi sùd hàeng kwaam sǐa daai keu dtaai pai léaw chái ngern mâi mòt]
The most regrettable thing is to die before using up all your money.

ที่สุดแห่งความสลดคือ ใช้เงินหมด แล้วยังไม่ตาย
[tîi sùd hàeng kwaam salòt keu chái ngern mòt léaw yang mâi dtaai]
The saddest thing is after having used up all your money, you’re still alive.…

Continue reading The Saddest Thing…


เมื่อครูถามคำถาม
[mêua khruu tǎam kam tǎam]
When your teacher asks a question

แล้วเพื่อนแกล้งบอกครูว่าคุณตอบได้
[léaw pêuan glâeng bàwk khruu wâa khun dtàwb dâai]
and your friend picks on you by telling the teacher that you know the answer.

[ Grammar corner – – – – – – – – – – – – – – – – – – *]

ถาม [tǎam] To ask a question
ขอ [kǎw] To ask for something / to request

“บอก” [bàwk], meaning “to tell,” is one of the verbs that go with the word “ว่า” [wâa] meaning “that…” as in “(to tell someone) that…” There are many other words like this, such as “จำได้” [jam dâai] “to remember,” “พูด” [phûut] “to say,” “แนะนำ” [náe nam] “to suggest” etc.…

Continue reading When Your Teacher Asks a Question

 
มีใครดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวไหมคะ
[mii khrai duu giilaa Olympics réuduu nǎao mái ká]
Does anyone watch Winter Olympics?

ต้องรอตั้งสี่ปีแน่ะกว่าจะได้ดูอีก
[tâwng raw tâng sìi pii nàe gwàa jà dâai duu ìik]
We had to wait four years until we could watch it again.

ดิฉันชอบดูการแข่งไอซ์สเก็ตมากๆ เลย
[dichán châwp duu gaan kàeng kǎn ice skate mâak mâak loei]
I love to watch ice-skating competitions.…

Continue reading Winter

22195998_1346984092072807_1379349148817726352_n
เมื่อแม่ปลุกคุณให้ตื่นลงมากินข้าว ในช่วงเช้าของวันหยุด
[meûa mâe plùk khun hâi têun long maa gin kâao nai chûang cháao kǎwng wan yùt]
When your mom wakes you up to go downstairs for breakfast on the morning of a holiday.

[Vocabulary – – – *]

ปลุก [plùk] to wake someone up
ตื่น [têun] to wake up
วันหยุด [wan yùt] a day when no work is done / holiday / day off…

Continue reading When your mom wakes you up…

Thank you everyone for following our videos on Youtube and subscribing to PickupThai channel. To respond to a request many of our fans have made, we just added English translation for the sentences from the video lesson “Words with Similar Pronunciation.” We hope you find it helpful.

For those of you who have not watched the video, try reading these following sentences containing two words with similar pronunciation out loud and then watch the video to check if you pronounced them accurately.…

Continue reading Pronunciation Practice

happynewyear2018
สวัสดีปีใหม่ [sawàddee pii mài] = Happy New Year
๒๕๖๑ = 2561 (Buddhist Era) / 2018

ขอบคุณที่ติดตามเว็บไซต์เราตลอดปี ๒๕๖๐
[kàwp khun tîi dtìd dtaam website rao dtàlàwd pii 2560]
Thank you for following our site throughout 2017…

Continue reading Happy New Year 2018

Did you know what Thai people call the first and the last days of the year?

วันส่งท้ายปีเก่า [wan sòng táai pii gào] : New Year’s Eve / December 31st
Literal meaning: the day we send off the old year

วัน(ขึ้น)ปีใหม่ [wan (kêun) pii mài] : New Year’s Day / January 1st
Literal meaning: the day we begin the new year…

Continue reading Dec 31st & Jan 1st

23316829_1377351785702704_5316309508634995883_n

คบกันใหม่ๆ
[kób gan mài mài]
When we just started dating

ผ่านไปหลายปี
[phàan pai lǎai pii]
Several years later


[Grammar corner]

ใหม่ๆ [mài mài] is an adverb used after a verb to describe an action that has just happened. Take a look at these examples below;

1. พิซซ่าอร่อยแค่ตอนอบเสร็จใหม่ๆ
[pizza aròi kâe dtawn òb sèt mài mài]
Pizzas only taste good when freshly baked.…

Continue reading Now & Then

thailand_texture
 

วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติของไทย
[wan tîi hâa tanwaakom pen wan châat kǎwng Thai]
December 5th is Thailand National Day.

วันชาติของประเทศคุณตรงกับวันที่เท่าไหร่
[wan châat kǎwng prathêet khun trong gàp wan tîi tâo rài]
When is national day celebrated in your country?

Trivia: Did you know the difference between ประเทศไทย [prathêet Thai] and เมืองไทย [meuang Thai]?…

Continue reading Thai National Day

23316673_1376480019123214_6281944800806739237_n

นอนหลับบนรถเมล์
[nawn làp bon rótmay]
Sleeping on the bus

ที่คิดไว้
[tîi kíd wái]
What I pictured

ความเป็นจริง
[kwaam pen jing]
Reality


[ Grammar corner – – – * ]

The word “ที่” [tîi] when functioning as a relative pronoun is used like the word “that” in English. However, in some cases, the noun that it follows can be omitted.…

Continue reading Sleeping on the Bus

22279629_1927818937232938_695038949069022509_nคนอื่น [kon èun] Other people
กู [guu] Me

Grammar corner – – *

Did you know that the word “อื่น” [èun] meaning “another” or “other” is usually used in this structure -> “noun + classifier + “อื่น” [èun],” but the classifier can be omitted when it’s the same as the noun?…

Continue reading Other People VS Me

พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงของไทยแล้วนะคะ
[prûng níi pen wan loy grathong kǎwng Thai léaw náká]
Tomorrow is Loy Grathong Day!

ใครที่อยู่เมืองไทยช่วงนี้
[khrai tîi yùu meuang Thai chûang níi]
If you are in Thailand during this time of the year..

และยังไม่เคยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ของไทย
[láe yang mâi koei dâai sǎmpàt gàp wáttanátam an suǎi ngaam níi kǎwng Thai]
..and have never experienced this beautiful Thai culture before,

พรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับคุณ
[prûng níi jà pen ogàat tîi dii mâak sǎmràp khun]
..tomorrow, it will be a wonderful opportunity for you.…

Continue reading Loy Grathong Festival