ทุก [túk] means “every.” For example, ทุกวัน [túk wan] = every day, ทุกเดือน [túk deuan] = every month and ทุกปี [túk pii] = every year. But do you know what “ทุกเมื่อ [túk mêua]” means?

You might not be familiar with the word “ทุกเมื่อ [túk mêua]” but it does exist. It means “at any time” and it’s used in the context of “something can happen at any moment.”

For example:

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
[ùbàttìhèet gèrd kêun dâi túk mêua]
An accident can happen at any time.

ปิดประตูเร็ว ห้องนี้หนูเข้ามาได้ทุกเมื่อ
[pìd pratuu rew hâwng níi nǔu kâo maa dâi túk mêua]
Close the door, fast. A rat can enter this room at any time.

แฟนคุณนอกใจคุณได้ทุกเมื่อ
[fan khun nâwk jai khun dâi túk mêua]
Your boyfriend can cheat on you at any time.

ฉันกินได้ทุกเมื่อ ไม่รู้จักอิ่ม
[chán gin dâi túk mêua mâi rúu jàk ìm]
I can eat at any time. I’m never full.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *