แมว maew = cat
หมา măa = dog
หมู mŭu = pig
ปลา plaa = fish
หมี mĭi = bear
วัว wua = cow
นก nók = bird
หนู nŭu = mouse
ไก่ gài = chicken
เต่า tào = turtle
เสือ sěua = tiger
สิงโต sĭng-to = lion
แกะ gàe = sheep
ลิง ling = monkey
ควาย kwaai = buffalo
กระต่าย gratàai = rabbit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *