1. A: รู้ไหม แต่ละวันผมคิดถึงคุณแค่ 2 ครั้ง
[rúu mái, tàe lá wan phǒm kíd teǔng khun kâe sǎwng kráng]
You know, each day there are only two times when I think of you.
B: ตอนไหน
[tawn nǎi]
When?
A: ตอนหลับกับตอนตื่น
[tawn làp gàp tawn tèun]
When I’m sleeping and when I’m awake.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2. A: ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าหาชื่อตัวเองในพจนานุกรมไม่เจอ
[mâi tâwng plàek jai ná tâa hǎa chêu tua eeng nai pótjanaanúgrom mâi jer]
Don’t be surprised if you can’t find your name in the dictionary.
B: ทำไม
[tammai]
Why?
A: เพราะมันอยู่ในใจผม
[práw man yùu nai jai phǒm]
Because it’s in my heart.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3. A: ซื้อนาฬิกาให้เอาไหม
[séu nalígaa hâi ao mái]
Do you want me to buy a watch for you?
B: ไม่เอา เอาไปทำไม
[mâi ao, ao pai tammai]
No, what would I need that for?
A: จะได้ไม่ลืมเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน
[ja dâi mâi leum welaa tîi rao yùu dûai gan]
For you to not forget the time when we’re together.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4. A: ช่วยอะไรหน่อยได้ไหม
[chûai arai nòi dâai mái]
Can you do something for me?
B: จะให้ทำอะไร
[ja hâi tam arai]
What do you want me to do?
A: ช่วยเดินไปที่กระจกแล้วบอกคนในนั้นหน่อยว่าผมคิดถึง
[chûai dern pai tîi grajòk léaw bàwk kon nai nán nòi wâa phǒm kíd teǔng]
Can you walk to the mirror and tell the person in there that I miss her?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. A: อย่า!
[yàa]
Don’t!
B: อย่าอะไร
[yàa arai]
Don’t what?
A: อย่าทำให้ผมรักคุณ
[yàa tam hâi phǒm rák khun]
Don’t make me love you.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6. A: คุณชื่ออะไรครับ
[khun chêu arai kráp]
What’s your name?
B: ชื่อ ….. ค่ะ
[chêu …. kâ]
My name is ….
A: ชื่ออย่างงี้ ผมไม่เอามาตั้งชื่อลูกแน่ๆ
[chêu yàang ngíi phǒm mâi ao maa tâng chêu lûuk nâe nâe]
I would never name my child a name like that.
B: ทำไมล่ะคะ
[tammai lâ ká]
Why not?
A: เดี๋ยวซ้ำกับชื่อแม่
[dǐaw sám gàp chêu mâe]
Because it would be the same as his mom’s.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7. A: ถ้าผมมีปืน 2 กระบอก ผมจะให้คุณกระบอกนึง
[tâa phǒm mii peun sǎwng grabàwk, phǒm jà hâi khun grabàwk neung]
If I had two guns, I’d give you one.
B: ทำไม
[tammai]
Why?
A: เราจะได้มีกันและกันไง
[rao ja dâi mii gun láe gun ngai]
So we would have each other.
[“กันและกัน” (gun láe gun) in Thai means “each other”]

Credit: the lines are taken from Sanook.com

 

Share

2 Comments

  1. Federico Adam Muñoz

    Thank you very much.

    Reply

    • You’re welcome. Thanks for visiting our site.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *