“ซะอย่าง” [sá yàang] functions as an ending particle used at the end of a phrase. It is used to express that one is not or should not be afraid or shy to do something, because they have an advantage or a quality that assures that they will be fine or allows them to do that thing without a problem.

Examples:

ไปไหนก็ได้ ฝนตกก็ไม่กลัว มีร่มซะอย่าง
[pai nǎi gâw dâai, fǒn tòk gâw mâi glua, mii rôm sá yàang]
I can go anywhere. I won’t mind if it rains. I have an umbrella!

สามล้านก็จ่ายไปเถอะ รวยซะอย่าง แค่นี้จิ๊บจ๊อย
[sǎam láan gâw jàai pai tèr, ruai sá yàang. kâe níi jíp jóy]
Just pay the 3,000,000 baht. You’re rich! It’s not a big deal!

มาทะเลทั้งทีใส่บิกินีไปเลย หุ่นดีซะอย่าง ใครอยากมองก็ปล่อยให้มองไป
[maa talay táng tii sài bikini pai loei, hùn dii sá yàang. khrai yàak mawng gâw plòi hâi mawng pai]
You came all the way to the beach, you might as well wear a bikini! You’ve got a hot body! If people look, just let them!

ลงเซลฟี่เยอะแล้วไง ใครรำคาญก็ลบเฟรนด์ไปสิ เพื่อนเยอะซะอย่าง ไม่แคร์
[long selfie yér léaw ngai. khrai ramkan gâw lóp friend pai sì. pêuan yér sá yàang. mâi care]
I post a lot of selfies and so what? If anyone feels annoyed, they can unfriend me. I have a lot of friends. I don’t care.

อย่างคุณสมัครงานที่ไหนใครก็รับ จบฮาร์วาร์ดซะอย่าง เรียกเงินเดือนสูงๆไปเลย
[yàang khun samàk ngaan tii nǎi khrai gâw ráp. jòb Harvard sá yàang. rîak ngern deuan sǔng sǔng pai loei]
Anyone would hire a guy who graduated from Harvard like you. Go ahead and request a high salary!

Remarks – – – *

When you use this expression talking about yourself, people will often find you showing off so be careful to use it in the right context and with the right people.


Find PickupThai's lessons helpful? Feel free to check out our self-developed Thai learning materials "PickupThai Podcast," humor-filled audio lessons based on fun stories that teach you to speak natural-sounding Thai the super fun way unlike any textbook. Learn REAL Thai with us and never sound like a foreigner again. Available for all levels. Try free samples now!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *